คะแนน O-NET
ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 – 2565
จำแนกตามประเภท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สถานศึกษาปีการศึกษา 2562ปีการศึกษา 2563ปีการศึกษา 2564ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสตรีสิริเกศ43.0541.6040.8642.99
ระดับ สพฐ.36.5236.3334.8436.00
ระดับประเทศ36.3036.0134.5635.68

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สถานศึกษาปีการศึกษา 2562ปีการศึกษา 2563ปีการศึกษา 2564ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสตรีสิริเกศ32.6635.6436.3544.19
ระดับ สพฐ.32.6234.1332.3830.83
ระดับประเทศ2.3433.7931.7530.04