วันที่ 10 ม.ค. 2558 นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ

1.เรียงความ ม.ต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ปิยธิดา ทวี ครูผู้ฝึกสอน ครูจุธาภัค วรโคตร
2. เรียงความ ม.ปลาย รางวัลชมเชย น.ส.ธัญญารัตน์ บุญสอน ครูผู้ฝึกสอน ครูประมัยจิตตะโคตร์
3. สุนทรพจน์ ม.ปลาย รางวัลชมเชย น.ส.กนกวรรณ พรรณาภพ ครูผู้ฝึกสอน ครูบังอร บูรณะศรี

และขอบคุณน้ำใจน้องๆฝึกสอน 2 คนน้องยุพาภรณ์ บุญเถิงและน้องธนภรณ์ พุ่มแก้วที่ช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

 

Loading