วันที่ 3 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนไปแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Contest) ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

Loading