วันที่ 4 ก.พ. 2558 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการแข่งขัน IDP Champion “Read Out Loud” ชิงรางวัลไปประเทศสิงคโปร์

Loading