วันที่ 10 ก.พ. 2558 นักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนบ้านโนนดู่ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการจิตอาสาปันน้ำใจรักการอ่าน ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Loading