วันที่ 13 ก.พ. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศยินดีต้อนรับ ครูย้ายมาใหม่ดังนี้

1. นางวรรณา ศิริดล(การงานฯ คหกรรม) จากโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ สพม.28
2. นายไพรนคร ชิณะแขว(การงานฯ เทคโนโลยี) จากโรงเรียนบ้านโคกตาล สพป.ศก.3

 

Loading