วันที่ 11 พ.ค. 2558 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ กล่าวยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ และให้โอวาทกับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ในโอกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

activity

[srizonfbalbum id=38]

Loading