วันที่ 18 พ.ค. 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) จัดการอบรมการใช้โปรแกรม DMC2015 เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียน ละ 2 คนของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม. 28 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมี ดร.ฤธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นวิทยากรให้การอบรม

activity

[srizonfbalbum id=33]

Loading