วันที่ 21 พ.ค. 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับร้านจำหน่ายอาหารทุกร้านในศูนย์อาหารของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่ผ่านการประเมินสุขภิบาลอาหารปลอดภัย ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้มาตรวจวิเคราะห์ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยของศูนย์อาหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2558 ที่ผ่านมา

 activity

[srizonfbalbum id=31]

Loading