วันที่ 19 มิ.ย. 2558 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาให้ความรู้เรื่อง “สาระน่ารู้ในการใช้ยา” แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 ในชั่วโมงพบครูประจำชั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

activity

[srizonfbalbum id=20]

Loading