วันที่ 20 มิ.ย. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2,3,5,6 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีประชุมผู้ปกครองครั้งนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

activity

[srizonfbalbum id=19]

Loading