วันที่ 23 มิ.ย. 2558   โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับสถาบันกวดวิชา “พี่เอก” จาก จังหวัดขอนแก่น สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม. 6 เพื่อนำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

activity

[srizonfbalbum id=18]

Loading