วันที่ 3 ก.ค. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีเปิดกีฬา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 5 โดยมีนักกีฬาจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง

activity

[srizonfbalbum id=1]

Loading