นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยฯ เป็นประธานในการประชุมครูประจำชั้นระดับ ม.1 และ ม. 4 โดยมีข้อพิจารณาและหารือ ดังนี้

1. การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1, 4
2. การใช้โปรแกรมระบบ SMSS
3. การเยี่ยมบ้านนักเรียน
4. กำหนดการตรวจระเบียบวินัยนักเรียน(ทรงผม, กางเกงวอร์มสีดำ)

activity

[srizonfbalbum id=5]

 

Loading