วันที่ 11 ก.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดละครภาษาอังกฤษ(Stage Plays) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

58-07-11-result

activity

[srizonfbalbum id=40]

Loading