วันที่ 12 ก.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2558 ประเภทมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด สพม. 28 จำนวน 5 โครงงาน ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และประวัติศาสตร์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ผลการแข่งขัน

activity

[srizonfbalbum id=42]

Loading