16 ก.ค. 58 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาYC(Youth Councelor) ครั้งที่ 3 “ทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนแกนนำ” โดยท่าน ผอ.สุธี ชินชัย ประธานในพิธีเปิดการอบรม

activity

Loading