คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ได้จัดโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2558 เพื่อมอบทุนให้กับผู้ที่มีผลงานชนะเลิศ จำนวนกว่า 400,000 บาท โครงการนี้จัดเพื่อคัดเลือกโครงงานนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำโครงงานส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ ” สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อพัฒนาชุมชน” ชิงทุนการศึกษาจากบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ณ The Pine Resort(http://www.thepineresort.com/) จ. ปทุมธานี โดยมีครูผู้ควบคุมคือ

  1. นางโสภา พิเชษฐโสภณ
  2. นางสาวสุภัทรา ชูสาย

activity

[srizonfbalbum id=50]

Loading