9 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสตรีสิริเกศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างสนุกสนาน

activity

[srizonfbalbum id=57]

Loading