18 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหา, ประกวดโครงงาน, การประกวดธิดารีไซเคิล, Science Show, การประกวดสิ่งประดิษฐ์, การวาดภาพ ฯลฯ

activity

[srizonfbalbum id=70]

Loading