12 ก.พ. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประมายาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว

activity

[srizonfbalbum id=105]

Loading