15 ก.พ. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประมายาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

activity

[srizonfbalbum id=104]

Loading