วันที่ 20 – 22 ก.พ. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 7 จาก 23 ทีม คะแนนรวม 102.46  คะแนน

59-02-21-7

activity

Loading