24 มิ.ย. 59 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ : Civil-State Unity for our Society Free from Drugs In Attribute to the Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the throne

drug_2

activity

[srizonfbalbum id=146]

 

Loading