27 มิ.ย. 59 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จากจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรอย่างพร้อมเพรียง

ในพิธีเปิดกีฬา สพม.28 เกมส์ โรงเรียนสตรีสิริเกศได้จัดคณะเชียร์ลูกชมพูขาว เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างอลังการ โดยมีทีมเชียร์และนักเรียน ระดับชั้น ม.1  อย่างสนุกสนาน

activity[srizonfbalbum id=149]

Loading