9-10 ส.ค. 2559 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เช่น เกม, สื่อการเรียนวิทยาศาสตร์, การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show), เครื่องบินกระดาษพับ, ประกวดธิดารีไซเคิล, ละครวิทยาศาสตร์

activity[srizonfbalbum id=168]

<< ประมวลภาพทั้งหมด >>

Loading