28 ก.ย. 59 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมแสดงมุทิตาจิตงาน “สตรีสิริเกศ ครูคือผู้สร้าง น้อมมุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน” คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

ถ่ายภาพโดย นายวิศรุค กระมล / นักศึกษาฝึกสอน นายศิรชัช ไชยโชติ ม.5/1 นายทวีชัย ไตรพรม ม.5/2 น.ส.พรทิพย์ พิมพ์พวง ม.5/5

[srizonfbalbum id=194]

Loading