18 ต.ค. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ถ่ายภาพโดย นายภูเบศ เศรษฐบุตร นายวิศรุค กระมล นักศึกษาฝึกสอน นายศิรชัช ไชยโชติ ม.5/1 นายทวีชัย ไตรพรม ม.5/2 น.ส.พรทิพย์ พิมพ์พวง ม.5/5

[srizonfbalbum id=200]

Loading