18 ต.ค. 59 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดยหัวหน้าจันที สมนา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ จำนวน 40 ทุน โดยได้รับเกียรติจากนายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศมาร่วมมอบทุนให้กับนักเรียน

[srizonfbalbum id=202]

Loading