28 ต.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม เกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ถ่ายภาพโดย นายภูเบศ เศรษฐบุตร นายทวีชัย ไตรพรม ม.5/2

[srizonfbalbum id=211]

Loading