โรงเรียนสตรีสิริเกศขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่งวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ : http://contest59.ssk.ac.th/register.php
ประกาศผลการสอบ : http://contest59.ssk.ac.th/announce.php
หรือดูได้ที่ ประกาศหน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้


ตารางสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ รายวิชา เวลา หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 7 ม.ค. 2560 ภาษาอังกฤษ 09.30 – 11.00 น. ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาษาไทย 12.30 – 14.00 น. ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2560 วิทยาศาสตร์ 09.00 – 11.00 น. ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2560 สังคมศึกษาฯ 09.00 – 11.00 น. ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (เฉพาะนักเรียน ส.ส.ก)
13.00 – 15.00 น. มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (เฉพาะนักเรียน ส.ส.ก)
วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560 คณิตศาสตร์ 09.00 – 11.00 น. ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12.00 – 14.00 น. ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3

 หมายเหตุ

รายวิชา ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B และยางลบ มาด้วย

Loading