ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ศรีสะเกษ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลงานปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ประกวดแข่งขัน วันที่ 3 ม.ค. 62  ณ บริเวณเวทีกลาง สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัคร จำนวน 12 ทีม เปิดรับสมัครวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 หรือสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบ 12 ทีม ก่อนวันครบกำหนด (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

ผู้สนใจติดต่อขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ssk.ac.th นำส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางโทรสาร ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045 612-868 โทรสาร 045 620-642

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  1. นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โทร 09 8145 2577
  2. นายเอกรัตน์ ลับโกษา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โทร 09 332 4672

รายละเอียด/ใบสมัคร : Download เอกสาร :  ระเบียบและกติกาการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

[embeddoc url=”https://ssk.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/ระเบียบและกติกาการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์.pdf” download=”all” viewer=”google”]

 

Loading