14 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ในงานเวทีศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจําปีการศึกษา 2561

[srizonfbalbum id=248]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading