6 – 8 มี.ค. 2562 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจิตสำนึกอันดีงามให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติที่จะเป็นพลังในการพัฒนาของชาติต่อไป

[srizonfbalbum id=241]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading