ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ
EP , MEP Sci , MEP Eng
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2562

[embeddoc url=”https://ssk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/EP-ม1-62.pdf” download=”all” viewer=”google”]


[embeddoc url=”https://ssk.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/MEP-ม4-62.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หมายเหตุ นักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง ให้มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ประกาศเช่นกัน

Loading