15 มี.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่รางวัล โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับนักเรียนไปได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลโล่จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิงเอมอร ทิพย์สมบัติ ม.3/7

2. เด็กหญิงธัญยพร อุ่นอารมณ์ ม.3/7

3. เด็กหญิงธิญาดา เกียรติอนุชิต ม.3/9

คุณครูผู้ฝึกสอน

1. นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์

2. นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง

[srizonfbalbum id=235]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading