18 มี.ค. 2562 งานสารสนเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมและทำความเข้าใจในการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านมัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ : SESA ให้กับครูและบุคลากร ที่ย้าย/บรรจุใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 326 โดยมีนายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และนางสาวสุวิมล โคตรสมบัติ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรให้การอบรม

[srizonfbalbum id=232]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading