18 พ.ค. 2562 งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ ที่สาธารณประโยชน์ร่องแคน บ้านหนองนารี อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

[srizonfbalbum id=264]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading