วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์เป็นผู้นำอ่านสาส์นจากท่านนายกรัฐมนตรี โดยนักเรียนแต่ละห้องร่วมกันเขียนป้ายรณรงค์ ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ไม่เสพ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ดังคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 คือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

[srizonfbalbum id=286]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading