26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียน ที่ได้รับทุนพระราชทาน มทศ. คือ นางสาวจิรวดี บำรุงวัตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นางสาวณิชกานต์ สุดเฉลียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ผลการเรียน หรือสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

[srizonfbalbum id=288]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading