19 ก.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

[srizonfbalbum id=296]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading