23 ก.ค. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จำนวน 6 คน โดยมีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

1. นายเทพปทาน สีแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

2. นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ

3. นางวิไล กุยแก้ว ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ

4. นางวลัย นามวงศ์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

5. นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศ ระดับหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านวิชาการ

6. นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

[srizonfbalbum id=302]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading