31 ก.ค. 2562 คณะครูและนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมรณรงค์ รวมพลัง! พิฆาตยุงลาย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ตามมาตรการ 3 เก็บ คือเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อปลอดภัยจากโรคร้าย 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

[srizonfbalbum id=312]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading