1 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสเดียวกันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้สาธิตมารยาทไทย เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมมารยาทไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศทุกคน ตามอัตลักษณ์โรงเรียนสตรีสิริเกศ “ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน” และเตรียมความพร้อมในการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. เด็กหญิงนธัฐชพรเทพาอภิรักษ์ ชั้น ม.2/11

2. เด็กหญิงวรินทร เหลือล้น ม.2/11

3. เด็กหญิงธีรดา นนท์ชาติ ม.1/1

4. เด็กชายบุณย์ตระกูล จึงเสรีจิตต์ ม.1/4

5. เด็กหญิงภคพร สมภาวะ ม.1/11

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นายวรกฤศ โพธิ์ธรรม ชั้น ม.6/15

2. นายภาณุวิชญ์ บุนนาค ชั้น ม.4/14

3. นางสาวนาฎวรี ศรีนาฎนาวา ชั้น ม.6/8

4. นางสาวอเมเลีย บุญมีศรีสุข ชั้น ม.4/15

5. นางสาวธัญณิชา ธนินทรวรกุล ชั้น ม. 5/14

[srizonfbalbum id=314]

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

Loading