6 – 8 ส.ค. 2562 งานอนามัยโรงเรียนสตรีสิริเกศ ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องชมพู – ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ

[srizonfbalbum id=318]

<< อัลบั้มภาพ ม.1 >> | << อัลบั้มภาพ ม.2 >> | << อัลบั้มภาพ ม.3 >>

<< อัลบั้มภาพ ม.4 >> | << อัลบั้มภาพ ม.5 >> | << อัลบั้มภาพ ม.6 >>

Loading