20 ส.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโรงเรียนไกรภัดีวิทยาคม ร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีดำนาตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ณ แปลงนาสาธิต ดร.ทัศนีย์ อินทรสุขศรี ชุมชนโนนเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading