28 ส.ค. 2562 งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดการอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังค่านิยม มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความรู้ในการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนอย่างครบวงจร

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading