30 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ จัดการอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 7 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ฐานการทำตุ๊กตาถุงเท้าการบูร ฐานที่ 2 ฐานการทำพวงกุญแจจากลูกปัด ฐานที่ 3 ฐานการทำดอกไม้จากเศษผ้า ฐานที่ 4 ฐานการเพ้นท์เล็บ ฐานที่ 5 ฐานนวดฝ่าเท้า ฐานที่ 6 รังสรรค์ภาพสวยด้วยสีน้ำ ฐานที่ 7 กระเป๋าผ้าทำมือ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 350 คน

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading