กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. เขต 1 ซึ่งดำเนินการการแข่งขันในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 1 , 7 , 8 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading