17 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ตัวแทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมประชุม โดยมีนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading